Župnija Dobova

Krst

12

Rojstvo otroka prinese v družino veselje in radost, hkrati pa tudi skrb in odgovornost. Starša sta med drugim postavljena tudi pred odločitev, naj dasta otroka krstiti ali ne.

Za mnoge starše je krst samoumeven, spet drugi so prepričani, da se mora o krstu odločiti otrok sam. Nekateri otroka krstijo iz lepe navade, ki sodi h rojstvu otroka, nekateri z željo, da bi bil otrok deležen božjega varstva, nekateri pa zaradi mnenja, da otroku ne more škoditi.

Krst je prvi in najpomembnejši zakrament. Z njim se za otroka začenja novo življenje, saj postane božji otrok. Pri krstu se otroku izbrišejo vsi grehi, vključno z izvirnim grehom, hkrati pa stopa na pot vere in odrešenja.

S krstom se za začenja novo življenje.

Že ob rojstvu otroku izberete ime. Najlepše je, če otroku izberete ime, na katerega bo v življenju ponosen in bo vesel, da ste ga tako poimenovali. Pri krstu otrok prejme še ime svetnika ali svetnice, ki se bo pred Bogom zavzemal za vašega otroka. To je otrokov krstni zavetnik.

Boter je lahko oseba, ki:

  • je dopolnila 16 let,
  • je katoliške vere, je prejela zakramente krsta, obhajila in birme ter živi primerno nalogi, ki jo bo sprejela,
  • ni krščencu oče ali mati.

Boter je lahko en sam, lahko pa ima krščenec tudi dva botra. Naloga botra je, da si prizadeva, da bo krščenec po krstu živel iz vere. S svojim življenjem mora biti krščencu zgled vere. Zato tisti, ki so le civilno poročeni ali živijo v izven zakonski skupnosti, ne morejo biti botri.

Zaželeno je, da boter ni prestar, da bo lahko otroka čim dlje spremljal, še posebej v času pubertete. Biti boter ne pomeni samo nekaj častnega, ampak je tudi obveznost in dolžnost, saj pri obredu krsta obljubi, da bo pomagal pri vzgoji otroka.

  • potrdilo o udeležbi na pripravi za krst (kje in kdaj se je lahko udeležite, vam bo povedal domači župnik),
  • krstno svečo,
  • bel prtiček oziroma belo oblačilo za otroka,
  • družinsko knjižico,
  • boter pa potrebuje pisno potrdilo domačega župnika o sposobnosti za botrsko službo.

Pri krstnem obredu krščenec najprej izrazi svojo željo, da bo krščen, in namen, ki ga vodi k temu. Pri krstu otrok to željo in namen v imenu krščenca izrazijo starši in botri. Za vsakega krščenca je potrebna vera. Majhni otroci še ne morejo imeti osebne vere, zato so krščeni v veri staršev, botrov in celotnega občestva.

Bistveno dejanje krsta je, ko duhovnik krščenca trikrat oblije z vodo in zraven izgovarja besede: Ime krščenca, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.”

Po oblivanju z vodo sledi maziljenje s sveto krizmo. Nato krščenec prejme belo oblačilo, ki simbolično pomeni, da je postal novi človek in očiščen madeža izvirnega greha. Oče nato pri velikonočni sveči prižge krstno svečo in jo izroči duhovniku. Duhovnik pa jo zopet izroči staršem, da bi plamen te vere, ki se je danes prižgal, nikoli ne ugasnil.

Duhovnik nato še pokriža krščenca na čelo, za njim pa ga pokrižajo tudi starši in botri.

krst

Znamenje križa pomeni Ti si od Boga blagoslovljen.
Oblivanje z vodo pomeni Tvoj izvirni greh je izbrisan, sedaj si očiščen. Postal si novi človek. S tem je krščenec očiščen vseh grehov in prejme božjo milost.
Maziljenje s sveto krizmo pomeni Ti si sedaj nekaj posebnega, saj so bile v preteklosti s svetim oljem maziljene najpomembnejše osebnosti: kralji, preroki in duhovniki. Pri krstu je vsak otrok maziljen s sveto krizmo in s tem postane božji maziljenec. To znamenje pomeni, da otrok ne bo izročen zlem silam tega sveta, ampak ga bo nenehno spremljala skrivnostna božja roka.
Belo oblačilo pomeni Postal si nova stvar, novi človek. Pri svetem krstu si slekel staro oblačilo grešnosti in oblekel novo, neomadeževano oblačilo. Je znamenje krstnega dostojanstva (s krstom postanemo božji otroci), krstne nedolžnosti in brezgrešnosti – tudi znamenje, da bo od sedaj dalje živel po vzoru Jezusa Kristusa.
Krstna sveča pomeni Kristus je postal sedaj luč tvojega življenja in je znamenje prisotnosti vstalega Kristusa. On je Luč in kažipot za novo življenje krščenca in vir vsega, kar se nam daje po svetem krstu. Zato se krstna sveča prižge pri velikonočni sveči.

Boter ni bančni avtomat, ki otroka obdari ob osebnih in drugih praznikih, temveč je prijatelj in spremljevalec na vseh poteh otrokovega življenja. Največje darilo, ki ga lahko podari krščencu, je to, da si vzame čas zanj, se zanima zanj, mu stoji ob strani in mu s svojim zgledom kaže, kaj pomeni biti dober in srečen človek.

URNIK MAŠ

ŽIVE JASLICE

GALERIJA SLIK

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra 2020 in se glasi: »Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah«, so se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije(msgr. mag. Alojzij Cvikl D.J., mariborski nadškof metropolit, msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof in g. Rok Metličar, škofijski upravitelj celjske škofije), pregledali situacijo in se na temelju tega  odločili tudi:

Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj duhovniki poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

 Glede na izrazito velik porast okužb v našem okolju sem po pogovoru s g. Rokom Metličarjem, škofijskim upraviteljem celjske škofije sprejel odločitev, da so od petka dalje vse skupne svete maše ODPOVEDANE do PREKLICA in bova zato župnik Matej (070-386-412) in kaplan Rok (040-530-787) v času, ko ni skupnih svetih maš, po predhodnem telefonskem dogovoru dosegljiva za sveto spoved, blagoslov in sveto obhajilo; se razume, ob upoštevanju vseh predpisov, ki so v veljavi. Svete maše za katere ste darovali bodo opravljene na dan, ki smo ga skupaj določili, vendar brez prisotnosti vernikov. PROSIM ZA RAZUMEVANJE in vašo  MOLITEV ZA ODVRNITEV EPIDEMIJE!!!

NOVICA