Župnija Dobova

Obhajilo

                                                                    18.10.2020 ob 10h!

obhajilo

Ko otrok doseže določeno zrelost, tako v osebnem kot krščanskem življenju, je potrebno prejeti drugi zakrament – obhajilo, od katerega so odvisni vsi ostali zakramenti, še več, brez tega zakramenta, ne bi bilo ostalih zakramentov.

V tem organizmu zavzema evharistija kot “zakrament zakramentov” edinstveno mesto: “vsi drugi zakramenti so naravnani nanj kot na svoj cilj” (KKC 1211).

Evharistija v izvirniku pomeni »zahvaliti se«, obhajati zahvalo. S to zahvalo kristjani obhajamo in slavimo skrivnost vere, to se pravi božje delo. Evharistija je vir in vrhunec vseh drugih zakramentov. Zakramenti nam priskrbijo darove odrešenja, evharistija pa nam daje Gospoda samega. Po evharistiji je namreč Kristus navzoč v svoji Cerkvi in se nam daje v hrano.

Jezus je postavil evharistijo med obedom pri zadnji večerji, ko je s svojimi učenci obhajal veliko noč. Pri tem obedu, na veliki četrtek, Jezus vnaprej v ljubezni daruje svoje življenje za nas. Jezus je takrat preko učencev zbral vso Cerkev. Tudi danes želi Jezus še naprej obhajati evharistijo s svojimi učenci. Velika noč, pasha, je praznik prehoda. Za Jude je bil to spomin na izhod iz štiristo letne egiptovske sužnosti v obljubljeno deželo, za kristjane pa je spomin na Jezusov prehod s tega sveta k svojemu Očetu, preko trpljenja, smrti in vstajenja od mrtvih. Ko je Jezus odprl to pot je bil to začetek prehoda v večno življenje za vse človeštvo.
Zadnja-vecerja 680

Jezus je pri zadnji večerji vzel v roke kruh in nato kelih z vinom ter pomenljivo rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas… To je kelih moje krvi…, ki se za vas in za vse preliva…« To so najpomembnejše besede, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji, besede postavitve evharistije. Udeležiti se evharistije, Gospodove večerje, pomeni biti deležen istega kruha in keliha, ter stopiti v osebno povezanost s Kristusom. Te besede je Jezus zaupal apostolom in po njih vsej Cerkvi. Povedati hočejo: »Tu sem za vas.« Že dvajset stoletij Cerkev živi iz teh besed in iz te navzočnosti, in prav s tem kruhom ter kelihom se bo krepila do konca časov.

PRED OBHAJILOM

 

Pridi, Jezus, k meni,

težko čakam te,

Moje srce vzemi,

v njem naseli se.

 

Prosim te za moje starše:

dobri, skrbni so.

Hudega jih varuj,

blagoslovi jih lepo.

Meni pa pomagaj ,

da bom bolj ubogljiv

rad molil in pomagal

ter pridno se učil.

 

Pridi, Jezus, k meni

čakam, čakam te!

Vse ti bom povedal,

kar polni mi srce.

URNIK MAŠ

ŽIVE JASLICE

GALERIJA SLIK

Vabljeni smo, da okrepimo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije. Svete maše z udeležbo vernikov bodo od sobote, 13.2. 2021 možne pod naslednjimi pogoji: V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V naši cerkvi je lahko tako največ »30« vernikov. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi. Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pozdrav miru se opusti. Za nedeljsko sveto mašo se šteje sobotna večerna in do nadaljnjega dve nedeljski ob 8h in 10h; razdelite se tako, da bo lahko sveto mašo obiskalo čim več župljanov. Bodimo solidarni in omogočimo, da lahko sveto mašo obišče vsak kdor si želi. Darujte za svete maše med tednom, takrat so prisotni samo tisti, ki darujejo za sveto mašo; prosim za razumevanje in upoštevanje tega priporočila. Dovoljene bodo tudi pogrebne svete maše; prosim, da se javite tisti, ki ste ob pogrebu najbližjih izrazili željo po sveti maši, da se dogovorimo za dan svete maše.  Župnijska cerkev je odprta za osebno molitev VSAK DAN, po dogovoru možnost, tudi za SVETO SPOVED.

NOVICA