Župnija Dobova

Rajni

rajni

Smrt brata ali sestre v krščanski skupnosti ne prizadene le družine pokojnika, temveč celotno občestvo. Pogrebni obred ni zakrament. Pokojnemu, ki nas je zapustil, se Bog ne razodeva več v znamenjih, temveč iz obličja v obličje. Zato se skupnost zbere ob slovesu vsakega člana. Ob pogrebu obhaja Kristusovo velikonočno skrivnost in moli, da bi rajni s Kristusom prešel iz smrti v življenje. Z molitvami izpovedujemo, da ostajamo povezani z rajnimi po Kristusu, ki nas združuje.

 

Kako ravnati ob smrti

Ko se izteče zemeljsko življenje, krščanska navada zahteva, da pokojniku izkažemo primerno čast in pozornost. Prav je, če je le mogoče, da se družina zbere k skupni molitvi. Če je prilika in od nastopa smrti še ni minilo 30 minut, lahko pokličete duhovnika, da opravi pogojno maziljenje in poslednje priporočanje. Nato naj svojci, osebno in ne preko telefona, o smrti obvestijo župnika. Župnik zbere podatke, ki so potrebni za vpis v mrliško knjigo. Skupaj pripravijo osmrtnico in se dogovorijo o dnevu, uri in načinu pogreba.

URNIK MAŠ

ŽIVE JASLICE

GALERIJA SLIK

Župnijska cerkev je odprta za osebno molitev VSAK DAN od 7h do mraka, po dogovoru je možna tudi SVETA SPOVED ali DUHOVNI POGOVOR; na voljo sva župnik Matej (070-386-412) in kaplan Rok (040-530-787). Vabljeni k obisku cerkve in molitvi;  okrepimo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije. V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. V naši cerkvi je lahko tako največ »30« vernikov. Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom. Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve. Hvala za vaše upoštevanje vseh predpisov. Cerkev ne želi biti vzrok okužb in slabe volje državljanov…

NOVICA