Župnija Dobova

Verouk

URNIK VEROUKA 2019/20

Raz. PON TOR SRE ČET PET
1 15.45        
2   15.45      
3       15.45  
4 14.15        
5   14.15      
6       14.15  
7 15.00        
8       15.00 F 14.15 D
9   15.00      

 

Za dober začetek veroučnega leta, nekaj pravil. Vsak otrok naj k prvi uri verouka prinese podpisano prijavnico in prispevek za verouk. Prispevek je enoten za vso dekanijo 20 EUR (če je v družini več otrok prispevate samo za enega). Prijavnico vzemite pod zvonikom. Verouk je prostovoljen. Starši, skupaj z otroci ste se odločili za verouk, zato svoje otroke spodbujajte in podpirajte. Kdor se je odločil, da bo hodil k verouku, se mora držati določenih pravil:

  1. Verouk bo v veroučni učilnici: Verouk traja 45 minut. Otroci naj bodo točni in ne zamujajo, saj s tem motijo delo tistih, ki so prišli točno.
  2. Obisk verouka: Otroci naj redno prihajajo k verouku, tako kot je na urniku. Starši preverjajte ali so otroci bili pri verouku. Opravičene izostanke starši opravičite pisno v zvezek ali na list papirja. Izostanki brez opravičila bodo neopravičeni. Veroučenec/ka mora biti za opravljen verouk vsaj 2/3 ur pri verouku.
  3. Sodelovanje pri verouku: Veroučenec/ka sodeluje pri verouku, dela domače naloge, se redno pripravlja za verouk in na koncu veroučnega leta prejme veroučno spričevalo. Veroučno spričevalo prinesite k prvi uri verouka. Pri verouku otrok potrebuje veroučno knjigo in zvezek za domače naloge ter liturgični zvezek. Otrokom do 5. razreda toplo priporočamo branje verskega tiska, Mavrico, od 6. razreda naprej pa Najst. Letna naročnina za Mavrico je 39,90€, za revijo Najst 27€.
  4. Obisk svete maše ob nedeljah in zapovedanih praznikih: To je naročeno v Božji in Cerkveni zapovedi. Obisk svete maše je torej obveza za vsakega kristjana, še posebej za veroukarja in njegove starše – vzgojitelje. Pri mašah bodo otroci prejemali lističe, ki ga prilepijo v liturgični zvezek in napišejo odgovor. Starši pomagajte otrokom, se ob vprašanju nekoliko pogovorite in skupno napišite odgovor. Listki pri mašah so ogledalo sodelovanja družine pri nedeljski maši. Vzemimo obisk svetih maš za našo pravico in pomoč v življenju. Če je bil otrok bolan ali ste bili pri maši kje drugje, kjer ne delijo listkov, starši napišite vzrok izostanka ali kraj obiska nedeljske maše. Vzgajajmo se k poštenju!
  5. Prvi petki: z mesečnim češčenjem Jezusa v Najsvetejšem zakramentu, s sveto spovedjo in obhajilom, postane naše srce podobno Jezusovemu sočutnemu srcu. To je namen prvih petkov v mesecu. Vsak birmanec naj pred prejemom sv. birme opravi pobožnost devet prvih petkov.(OBVEZNO!!!) To pobožnost priporočamo staršem in vsem veroučencem. Z molitvijo si izprosimo Božjega blagoslova.
  6. Drugo sodelovanje: Vsak veroučenec/ka, naj sodeluje vsaj v eni skupini kot ministrant, pevec v otroškem zboru, Marijanska Vincencijanska Mladina. Radi sodelujmo in se tako pripravljajmo na življenje…

Veroučenci 8 . razreda so razdeljeni, fantje v ČETRTEK, dekleta v PETEK. GLEJ URNIK!!!

 

Zavedam se, da imajo otroci še marsikatero obšolsko dejavnost; vendar verska vzgoja je naloga nas vseh. Največ pa bomo naredili s svojim zgledom. Skupaj si bomo prizadevali, da bo verouk prijeten in učinkovit.

 

VEROUK BOMO POUČEVALI:

  1. r – Darinka CVETKO in Jana KOPINČ

2., 4., 5. in 9. r – Jana  KOPINČ

3., 6., 7. in 8. r – župnik Matej